Canuto Berea

1836, A Coruña – 1891, A Coruña

Violinista, pianista, compositor, director de coros e da orquestra do Teatro Principal, docente e promotor, Canuto Berea Rodríguez foi un personaxe decisivo no contexto musical da cidade.

Era fillo de Sebastián Canuto Berea Ximeno, quen abrirá na rúa Rego de Auga, o primeiro establecemento de instrumentos musicais de Galicia en 1836. Falecido o seu pai, Berea Rodríguez faise cargo do negocio en 1853, continuando e ampliando o labor que aquel comezara no seu “almacén musical”, coa edición dos compositores máis importantes de Galicia, a venda de partituras (en 1861 dispoñía arredor de 30.000 títulos), a reparación e fabricación de instrumentos, e o fomento da música na cidade. Trasladou o local ao número 38 da rúa Real, que permaneceu aberto ata 1987, e abriu filiais en Santiago e Ferrol.

Chegou a ser presidente da Cámara de Comercio, membro da Junta de Obras del Puerto, presidente do Círculo de Artesanos e da Academia de Belas Artes, e ocupou a alcaldía da Coruña entre entre o 12 de agosto e o 23 de decembro de 1889.